ESPAÑOL
Las compañeras de los últimos años del carismático Bobby Farrell hasta su fallecimiento en San Petersburgo el día 30/12/2010, deciden después de 2 años de inactividad, emprender una nueva carrera artística, una vez seleccionado un nuevo compañero para la formación; guardando siempre y en todo momento un gran respeto y cariño hacia Bobby.
NEDERLANDS
De metgezellen van de laatste jaren van de charismatische Bobby Farrell, tot zijn dood in Sint-Petersburg op 30/12/2010, besloot na twee jaar van inactiviteit, begint een nieuwe carrière, na het selecteren van een nieuwe partner voor de opleiding, het bijhouden altijd en op elk moment, een groot respect en genegenheid voor Bobby.

ENGLISH
The companions of the last years of the charismatic Bobby Farrell, until his death in St. Petersburg on 30/12/2010, decided after two years of inactivity, to start a new artistic career after selecting a new companion for the formation, keeping always and at all times, a great respect and affection towards Bobby.


 

boneym feat

 ini 2

ini 3

ini 4

ini 1